Historie

Het begin – december 2002

Onder de studenten van Facility Management is op een gegeven moment de vraag gekomen naar een eigen vereniging of dispuut. Studentenvereniging Xenia heeft te kennen gegeven dat er binnen hun vereniging ruimte was voor een dispuut voor Facility Management. Wouter Bouwman en Jeroen Posthuma zijn, terwijl zij enige pilsjes aan het drinken waren in de Groene Sael, op het idee gekomen dat gewenste dispuut te gaan beginnen. Pieter van Nuland is er al snel bij betrokken geraakt en met zijn drieën zijn zij verder gaan brainstormen over het toekomstige dispuut. Al snel kwam de officiële naam naar voren van het dispuut. ’t KAG, oftewel: ’t Komt Allemaal Goed!

Met zijn drieën zijn zij verder gaan zoeken naar mensen die hen graag wilde helpen met het opzetten van dit dispuut. Op een gegeven moment hebben zij een groep enthousiaste mensen gevonden die hen wilde helpen. Deze mensen waren:

– Bob van Vlimmeren
– Randy Wirht
– Rene Hopmans
– Peter Beuving
– Stefan Peeters.

 

 

 

De ideefase… – januari 2003

Toen deze groep gevormd was, een enthousiast team van 8 mensen, hebben Bob en Wouter gekeken wat de mogelijkheden waren om een dispuut te beginnen. Aangezien Wouter op dat moment lid was van Studentenvereniging d’n Straffe Hendrik en volgens hem dit een leuke vereniging was, zijn Bob en Wouter vervolgens met zijn tweeën en gewapend met een gebrekkig plannetje richting hen gegaan. Er is een gesprek geweest, maar helaas kwam de melding: “wij doen niet aan disputen”. Dit viel natuurlijk tegen, dus werd er gekeken naar een ander plan. Besloten werd contact te leggen met SV Xenia. Voordat deze benaderd werd, moest er eerst iets van een structuur gevonden worden waarmee doorgewerkt zou worden. De functies binnen het bestuur werden vastgesteld en iedereen kon aangeven welke functie hij wou vervullen. De functieverdeling was in het begin als volgt:

– Bob van Vlimmeren – Voorzitter
– Wouter Bouwman – Vice-voorzitter
– Stefan Peeters – Secretaris
– Randy Wirht – Penningmeester
– Jeroen Posthuma – Hoofd Activiteitencommissie
– Pieter van Nuland – Hoofd Public Relations Commissie

Deze zes man vormde het eerste bestuur. Als verdere commissiehoofden waren er:

– Peter Beuving – Hoofd Introductiecommissie
– René Hopmans – Hoofd Internetcommissie

Er was in dit oprichtende jaar besloten dat ieder van deze mensen evenveel stemrecht had tijdens de oprichtingsfase. Vergaderen gebeurde dan ook met alle acht de initiatiefnemers.

Er werd vervolgens een vergadering gepland met de toenmalige voorzitter van Xenia. Hiermee was het begin van het oprichten van een dispuut eindelijk realiseerbaar geworden!

Er werd het één en ander op papier gezet, maar helaas werden ook sommige dingen over het hoofd gezien. Toen enkele maanden later SV Xenia een nieuw bestuur had en een aantal statutenwijzigingen doorvoerde, kwam dit boven water. Hierdoor lukte het niet langer om met de door ons opgestelde plannen en met ons Plan van Aanpak door te gaan onder hen. We waren dus in principe terug bij af…

Dan toch maar een vereniging…? – februari 2003 tot september 2003

Na deze eerste tegenslagen is er binnen het bestuur besloten de grote stap te maken, grote risico’s te lopen en veel tijd erin te gaan steken, om een studentenvereniging op te gaan richten. Aanvankelijk was niet iedereen hier enthousiast over… Het feit dat Bob al twee jaar bestuurservaring had binnen Studentenvereniging Virgo en Wouter mee heeft geholpen met het opzetten van een American Football vereniging, zorgde ervoor dat er toch redelijk wat vertrouwen was in een goede toekomst.

School… wat vinden zij er van?

Nadat was gekozen voor het doorgaan als een studentenvereniging, moest natuurlijk de goedkeuring van school nog volgen. Er was al een presentatie geweest van het Plan van Aanpak aan de heer Hermans (opleidingsdirecteur van Facility Management en de Hogere Hotelschool) en mevrouw Rops (Projectmedewerker Hotelschool en Manager EDU-Company), en zij waren enthousiast! De goedkeuring was er voor een dispuut, maar gold dat ook voor een studentenvereniging? Bob heeft vervolgens met de heer Hermans verder om tafel gezeten en de plannen uiteengezet. De heer Hermans was enthousiast na het zien van de plannen en bood vervolgens financiële alsmede adviserende steun aan.

Het officiële gedoe rondom de oprichting…

Het Plan van Aanpak werd vervolgens gewijzigd, het begin van de statuten werden gemaakt en het zoeken naar een notaris was begonnen. Na uiteindelijk een notaris te hebben gevonden, bleek het niet echt om een SNELLE notaris te gaan. Na lang wachten, kwam vanuit de notaris de mededeling dat de gemaakte statuten niet klopten en compleet herschreven moesten worden. Tja, dan kost het natuurlijk allemaal iets meer. Wouter wist gelukkig een andere notaris te vinden. Deze beste man was snel, goed en gelukkig wat goedkoper. De statuten werden door hem gecontroleerd en aangepast aangezien niet alles juridisch klopte. Net voor de aanvang van de zomervakantie kwamen eindelijk de definitieve statuten op tafel te liggen. Bob en Wouter hebben vervolgens het oh… zo belangrijke krabbeltje er onder mogen zetten, waardoor ’t KAG eindelijk officieel was!

Het kwam dus allemaal goed!

Nadat al het papierwerk geregeld was, werd er besloten een Algemene Leden Vergadering (ALV) te houden voor de toenmalige 1e jaars studenten (er waren er niet meer) van Facility Management. Er werd aan iedereen gepresenteerd wat de bedoelingen en de doelstellingen van de vereniging zijn en er werd meteen de mogelijkheid gegeven om lid te worden. Na de eerste ALV is er een borrel gehouden in Café ’t Paviljoen die ondertussen benaderd was om de officiële stamkroeg te worden van Studentenvereniging ’t KAG. Onder het genot van een biertje werd gevierd dat Facility Management nu ook zijn eigen studentenvereniging kent!

De toekomst… – september 2003 tot ooit…

1 September, de eerste dag van school. Meer dan 125 nieuwe studenten op de opleiding Facility Management erbij, een totaal van plus minus 200 studenten Facility Management. Dé doelgroep van studentenvereniging ’t KAG! Na eerst, jammer genoeg, amper aanwezig te zijn geweest op de introductie van de NHTV (het tegenwoordige BUas), is begonnen met de ledenwerfcampagne! Dit fenomeen werd gedoopt als de “Open Tijd”. Een serie van drie activiteiten, speciaal georganiseerd voor de eerstejaars studenten, werd gehouden om studenten in te laten zien dat ’t KAG een vereniging is zonder verplichtingen. Waar je vrienden op kunt doen, het gezellig kan hebben. Kortom: gewoon een vereniging die zich inzet voor hun leden!

Een maand na de Open Tijd is de eerste ALV gehouden waar diverse bestuursfuncties en de functies van commissiehoofden opengesteld werden. Door de ALV zijn de functies ingevuld en hebben de commissiehoofden hun commissies opgevuld. De basis lag er… Actieve leden, genoeg motivatie, een stamkroeg, sponsoren en voldoende toekomstperspectief. Het verenigingsleven is begonnen…

Studentenvereniging ’t KAG staat nu op de kaart. We gaan er voor. We blijven hopen op steun, betrokkenheid en enthousiasme vanuit de leden. Want alleen dan Komt het Allemaal Goed!

Social Media